Boek: Nietzsche als opvoeder - Of: hoe een mens wordt wat hij is

Boek: Nietzsche als opvoeder - Of: hoe een mens wordt wat hij is

KLEMENT_OMSLAG_NIETZSCHE_02.jpgJan Keij, auteur van het veelbesproken De filosofie van Emmanuel Levinas – in haar samenhang
verklaard voor iedereen, heeft zich deze keer ten doel gesteld om het werk van Friedrich Nietzsche voor iedereen te verklaren. Sterker nog: hij brengt zijn verklaring, zij het ook met enige ironie, als een soort ‘zelfhulpboek’, een handleiding tot levenskunst in het voetspoor van Nietzsche, maar in zekere zin ook met de nodige afstand tot hem (volgens diens eigen adagium: ‘wie niet denkt zoals ik, die volge mij’).

Temidden van de nog steeds niet aflatende stroom van publicaties over ‘de filosoof met de hamer’ vormt dit boek zeker een unicum. Het biedt niet alleen een integrale en inzichtelijke uitleg van Nietzsches filosofie, maar nodigt de lezer ook expliciet uit om deze filosofie onmiddellijk op zichzelf te betrekken, zonder die simpelweg ten voorbeeld te nemen. Je eigen weg gaan, nog beter en steviger op eigen benen staan, dat is de boodschap van dit boek (en van Nietzsche).

OKTOBER 2011 | ISBN 978 90 8687 081 3 | NUR 730 | 14 X 22 CM | PAPERBACK | CA. 320 BLZ. | CA. € 24,95