Cursussen

Cursussen


NIEUWE CURSUSSEN in Frankrijk

In 2017 worden 5 cursussen in Frankrijk gegeven. De cursussen in mei, juni en juli (Neuville) en september (Dordogne) staan hieronder concreet aangekondigd - ondertussen allemaal vol. De cursus in augustus (Centre Erasme - www.centre-erasme.nl), die hier zou worden aangekondigd, zit ook vol.
Kenmerkend voor al deze filosofieweken is de combinatie van denken en vakantie in een mooie omgeving waarin veel te verkennen valt. 's Morgens les, 's avonds les, op de woensdagen alleen in de ochtend (die avond voor liefhebbers een film), met dus gelegenheid er op woensdag op uit te trekken. Meestal aangename temperatuur en altijd een aangenaam gezelschap van maximaal 16 cursisten, met dus veel gelegenheid tot goede gesprekken. Met in Neuville en het Centre Erasme de mogelijkheid van vol pension, of, zo men wenst eigen hotelboeking, camping, et cetera.


In het onderstaande vindt u de drie cursussen die gegeven zullen worden in Neuville-sur-Margival (zie voor de plek www.chateaubonton.nl). Achtereenvolgens in mei, juni en juli, steeds van maandagochtend (aankomst zondag, aan het eind van de middag) tot en met vrijdagochtend. Doorscrollend treft u ook enige informatie aan over de omgeving.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KIERKEGAARD: DE ENKELING IS DE WAARHEID

Neuville-sur-Margival – 22 tot en met 26 mei 2017

De Deen Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Hij was degene die stelde dat tegen het verstand verzet aangetekend moest worden. Dat klinkt vreemd uit de mond van een filosoof. Maar het betekende bij Kierkegaard: verzet tegen abstracte denkbeelden (zoals die van Hegel), d.w.z.: tegen denkbeelden waar een concreet mens met zijn concrete leven niets aan heeft. Het betekende ook: voorrang voor de waarheid van het individu, voor een persoonlijke, innerlijke waarheid die van belang is voor het concrete existeren.
Filosoferen met Kierkegaard is niet filosoferen over de zin van HET leven, maar over de zin van UW leven. Tot dat filosoferen komt u niet via de twijfel, maar (volgens Kierkegaard) via de vertwijfeling.
Gedurende 8 bijeenkomsten lopen we door zijn filosofie heen met onder andere:

- Een beschrijving van de mens (het zelf) volgens Kierkegaard aan de hand van zijn dialectische logica (waarbij de mens beschreven wordt als een wankel evenwicht, dat door elk individu gedurende zijn leven met existentiële inspanning overeind moet worden gehouden)
- De idee van de subjectieve waarheid
- Het verband tussen vrijheid en angst (vrijheid als mogelijkheid om jezelf te verwerkelijken of niet te verwerkelijken)
- De verschillende levenswijzen (stadia van het bestaan): esthetisch, ethisch en religieus. Waarbij de verhouding tussen de 3 levenswijzen alles zegt over het wel of niet verwezenlijken van het zelf

Het religieuze bij Kierkegaard wordt filosofisch uitgelegd en verklaard. Het zal dan blijken te gaan om een buitenkerkelijke religiositeit, waarmee de diepte van de menselijke ziel wordt blootgelegd. Na afloop van de cursus loopt u dan bij wijze van spreken met uw ziel onder uw arm naar huis – wat een goed gevoel kan geven. In ieder geval is filosoferen met Kierkegaard denken met passie: de filosofische lyriek spat ervan af.

Het boek Kierkegaard anders gezien – over de denker die het verschil maakt is bij de cursusprijs inbegrepen.


PROGRAMMA:

MAANDAG 22 mei

10.00-13.00 Inleiding: leven en werk van Kierkegaard – dialectiek bij Hegel

18.00-20.00 dialectiek bij Kierkegaard

DINSDAG 23 mei

10.00-13.00 Het zelf volgens Kierkegaard

18.00-20.00 De subjectieve waarheid en angst voor de vrijheid

WOENSDAG 24 mei

10.00-13.00 Stadia op de levensweg: het esthetische

18.00-20.00 Film i.v.m. Kierkegaard

DONDERDAG 25 mei

10.00-13.00 Stadia op de levensweg: het ethische

18.00-20.00 Stadia op de levensweg: het religieuze

VRIJDAG 26 mei

10.00-13.00 Vervolg van het religieuze stadium

-------------------------------------------------------------------------------------------

WEES BLIJ DAT HET LEVEN ZIN HEEFT

Inleiding in het denken van Levinas
Neuville sur Margival – 19 tot en met 23 juni 2017

Wat is de zin van het leven? Deze intrigerende vraag vormt het uitgangspunt van een inleiding tot de diepzinnigste en gevoeligste existentiefilosoof van de 20ste eeuw: Emmanuel Levinas. Aan de hand van zijn zeer originele en wijze denkbeelden zullen we nadenken over het wezen van de mens. De conclusie zal zijn dat u als mens een onontkoombare ethische gevoeligheid bent, die als zodanig een verantwoordelijkheid naar anderen ervaart.
Veel uit uw concrete leven zal daarbij aan de orde komen: o.a. menselijk genieten tegenover het lijden en de dood; gevoeligheid voor het appèl van de ander dat oproept tot zorg voor hem of haar; de onhaalbare rechtvaardigheid door de complicaties van verantwoordelijkheid in de praktijk. Daarmee wordt een beeld van een mens geschetst; een beeld dat tegelijk verschrikkelijk, schokkend en prachtig zal zijn; een beeld van wie u bent. M.a.w.: in deze cursus wordt u geconfronteerd met uzelf! De menselijke ervaring is daarbij voortdurend het uitgangspunt.
De cursus zal zo een antwoord geven op de vraag naar de zin van het bestaan. De cursus zal bovendien een praktisch toepasbare Levinas bieden, en als zodanig de weg naar het best mogelijke helpen schetsen. Met andere woorden: de ‘kaswaarde’ van deze filosofie kan groot zijn (voor zowel privéleven als in een beroep), zoals al veel cursisten die u voorgingen hebben ervaren.
Het boek Levinas in de praktijk is bij de cursus inbegrepen.

PROGRAMMA:

MAANDAG 19 juni

10.00-13.00 Levinas in vogelvlucht : een beeld van een mens

18.00-20.00 Levinas in vogelvlucht: vervolg

DINSDAG 20 juni

10.00-13.00 Genieten en lijden – mede i.v.m. differentiedenken

18.00-20.00 De dood

WOENSDAG 21 juni

10.00-13.00 Ethische raakbaarheid: appèl

18.00-20.00 Film over het appèl: deux jours, une nuit, van de regisseurs Jean en Luc Dardenne

DONDERDAG 22 juni

10.00-13.00 De transcendente relatie/asymmetrie/absolute ethiek

18.00-20.00 Problemen van toepassing

VRIJDAG 23 juni

10.00-13.00 Vervolg problemen van toepassing en samenvatting (wellicht afsluiting met het
Ikon-interview met Levinas).

-------------------------------------------------------------------------------------------


VRIJHEID OF ONVRIJHEID? KIES MAAR!


Neuville-sur-Margival – 17 tot en met 21 juli 2017

Een week lang de tijd om het probleem van de vrijheid en/of onvrijheid te overdenken: die gelegenheid krijgt u juli 2017 in Frankrijk, in Neuville-sur-Margival, de champagnestreek van Frankrijk. We gaan dan de filosofische diepte in: de oppervlakkige wijze waarop meestal over dit onderwerp wordt gesproken zult u daarom na deze week gemakkelijk kunnen pareren.
We gaan ons allereerst bezig houden met de onvrijheid, zoals verkondigd door het determinisme. We bespreken het harde determinisme (naturalisme, Hobbes) en de bijzondere plaats van Spinoza daarin (waarbij Spinoza en Descartes met elkaar vergeleken worden). Vervolgens wenden we ons tot het zachte determinisme, dat in de empirie toch nog een vrijheid poogt te ontwaren (compatibilisme). We behandelen in dit verband de neurofilosoof Damasio en de evolutionist Dennett.
Daarna gaan we serieuze vraagtekens zetten bij het determinisme door vanuit een ander perspectief naar de werkelijkheid te kijken. We doen dit met behulp van Bieri, Kant en ook Nietzsche om via de ik-splijting (ik zie ik) bij de radicale vrijheidsverdediger Sartre uit te komen.
Sartre wordt bekritiseerd door Heidegger en Merleau-Ponty, die beiden de vrijheid relativeren door die te beschouwen als een gesitueerde vrijheid. Echt subtiel wordt deze cursus als we tot slot Levinas naar voren halen, die als differentiedenker vrijheid en onvrijheid relateert en, vreemd maar realistisch zowel het absolute van de vrijheid (onafhankelijkheid) als van de onvrijheid (afhankelijkheid) laat staan.
De stromingen worden getoond in een hecht verband door de rode draad van de cursus: we pakken regelmatig terug wat eerder aan de orde is geweest, waarbij we bijvoorbeeld Damasio geven wat hij zo graag wil hebben: de vrijheid.
Tot slot is aan jullie de conclusie met de ‘keus’: vrijheid of onvrijheid. Hoe dat ook afloopt: het gevoel van vrijheid, hoe illusoir wellicht ook, zal prominent aanwezig zijn door de sfeer, de omgeving, de medecursisten, de lekkere maaltijden en eventueel het goede glas wijn.

PROGRAMMA:

MAANDAG 17 juli

10.00-13.00 Inleiding: onvrijheid en de filosofie van Hobbes

18.00-20.00 Vrijheid: Descartes

DINSDAG 18 juli

10.00-13.00 Onvrijheid: Spinoza (in vergelijking met Descartes)

18.00-20.00 Onvrijheid: Dennett en Damasio

WOENSDAG 19 juli

10.00-13.00 Vrijheid: Bieri en Kant

18.00-20.00 Film i.v.m. het onderwerp

DONDERDAG 20 juli

10.00-13.00 Vrijheid: Sartre

18.00-20.00 Gesitueerde vrijheid: Heidegger en Merleau-Ponty

VRIJDAG 21 juli

10.00-13.00 Vrijheid en onvrijheid: Levinas

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verdere informatie over de cursussen in Neuville en over de omgeving

Docent: Dr. Jan Keij
Opgave en informatie: Jan Keij, keij@planet.nl of info@keijfilosofie.nl, 0318300545, 0625595045
Cursusprijs: 495 tot 650 euro (afhankelijk van overnachtingswijzen – zie hier onder op de website), inclusief logies, ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, drankje na de avondsessie (logies indien gewenst, want tent, camper, caravan en hotel elders behoren tot de mogelijkheden).
Cursusplaats: Frankrijk, Neuville-sur-Margival 32, Chateau Bonton, Rue Principale, 02880 Neuville sur Margival (www.chateaubonton.nl). (plusminus 100 km van Parijs, 40 km van Reims) in het champagnegebied

Aankomst
Op zondag aan het eind van de middag - dan wordt een eenvoudige warme maaltijd geserveerd.
Drankjes
Het drankje tijdens de warme maaltijd (met veel gezonde producten) is gratis. Daarnaast worden 5 bonnen verstrekt om 's avonds te gebruiken voor het aanschaffen van een glas bier of wijn. Daarna is consumptie voor eigen rekening.
Treinreis
Neuville is goed te bereiken per trein. Vanuit Rotterdam (Thalys) naar Paris-Nord en vanuit dit station kan doorgereisd worden naar Soissons en zelfs naar Margival. De treinreis duurt totaal ongeveer 5 uur. Eventueel kunnen cursisten in Soissons of Margival worden opgehaald.
Variabele cursusprijs:
1.De standaardprijs van de cursus is 595 euro
2.De mogelijkheid bestaat om het 2 tot 3 persoonshuis naast het chateau te kiezen als verblijf tijdens de cursus. De cursusprijs bedraagt dan 650 euro p.p.
3.Bij het delen van een kamer met een medecursist bedraagt de cursusprijs 535 euro (dit geldt niet voor echtparen)
4.Wie kampeert in tent, caravan of camper betaalt 495 euro - kamperen is mogelijk op het terrein van het chateau
4.Wie gebruik maakt van een hotel betaalt 450 tot 495 euro voor de cursus - afhankelijk van (gedeeltelijk) wel of niet eten in het chateau.
Aanbetaling en annulering
Bij inschrijving geldt een aanbetaling van 95 euro. Die kan gestort worden op rekening NL19 INGB 0000 112392 ten name van Clavis te Ede. Mocht de cursus niet doorgaan dan wordt die teruggestort. Annulering is mogelijk tot 4 weken voor de cursus, tegen de kosten van de aanbetaling. Daarna bent u het cursusgeld verschuldigd. Misschien is een annuleringsverzekering een optie.
Hotel
Een goed hotel vlak in de buurt is hotel Belleville - Porte de Laon 02380 Coucy le Chateau http://www.hotel-bellevue-coucy.com

Toeristische omgeving

Reims ligt vlak in de buurt - een prachtige plaats met o.a. de kathedraal met glas in lood van Chagall.

Voor meer indrukken over de cursusplek in Neuville: ga naar http://www.chateaubonton.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------

POSTMODERN DENKEN – EEN HUMAAN RELATIVISME

cursus filosofie in St Cypriën-Dordogne - 11 tot en met 15 september 2017

Er is een beroemde tekst van Nietzsche die vertelt dat wij, mensen, God gedood hebben. En dat het lang zal duren voordat de consequenties van deze daad tot ons zullen doordringen. We zijn nu honderd jaar verder en de gevolgen worden zichtbaar en voelbaar: de goddelijke garantie voor de zin van het leven, het doel van het leven, maar ook voor de betrouwbaarheid van menselijke kennis, is weggevallen. De filosofie, die ook een kritisch-sceptische, wantrouwende houding naar die kennis is, heeft, als gevolg van die weggevallen garantie, het vertrouwen in het kennen verder kunnen ondermijnen. De postmoderne conclusie luidde daarom tenslotte: waarheid is voor het verstand onbereikbaar. De twijfel is daarmee boven alle twijfel verheven.
Er zijn dan inderdaad geen theoretische waarheden meer waaraan we ons kunnen vastklampen. Geloven in waarheid is geloven in een illusie. We zijn daardoor aan onze toevallige meningen overgeleverd, ondergedompeld zijn in een alomvattend relativisme. Met als gevolg een ‘anything goes’: iedereen kan en mag dan van alles roepen en doen (vrijheid van meningsuiting!). Ondertussen zijn aan dit relativisme gemakkelijk de zinloosheid en doelloosheid van het bestaan te verbinden (die onderstreept en aangedikt worden door de evolutietheorie), en waarop ook ‘de shoppende consument’ geen antwoord is.
Deze gevolgen van ‘de dood van God’ zijn dan zo de weg richting antidepressiva. Maar deze cursus biedt een uitweg uit het postmoderne, absolute relativisme door het zowel te omarmen als te begrenzen: namelijk door het te beschouwen als de emancipatorische weg naar wat boven alle twijfel verheven dient te zijn: solidariteit. Solidariteit zal de niet af te breken, niet te relativeren conclusie blijken te zijn van alle postmoderne denkers. De laatste waarde van de ogenschijnlijk nihilistische, Westerse cultuur ligt daarom niet in de vrijheid van meningsuiting, maar in dit ideaal van medemenselijkheid. Dat is wat in deze cursus boven tafel komt. Paradoxaal gesproken voert juist de weg van het absolute relativisme van al ons weten naar een absolute ‘waarheid’ die weerbarstig is aan alle afbraak. De dood van God doet daar niets aan af.
De filosofie zal in heldere bewoordingen gebracht worden, op een zodanige wijze dat uw nieuwsgierigheid voortdurend geprikkeld wordt.

PROGRAMMA

MAANDAG 11 SEPTEMBER

10.00-13.00 Inleiding: de filosofische ontwikkeling van modernisme naar postmodernisme

18.00-20.00 Friedrich Nietzsche als de vader van het postmodernisme: waarheid is fictie

DINSDAG 12 SEPTEMBER

10.00-13.00 Jacques Derrida en de deconstructie

18.00-20.00 Michel Foucault en de ondergang van het subject


WOENSDAG 13 SEPTEMBER

10.00-13.00 François Lyotard : de relatieve waarheid van het discours
18.00-20.00 Film i.v.m. het onderwerp

DONDERDAG 14 SEPTEMBER

10.00-13.00 Richard Rorty: taalspel en pragmatisme

18.00-20.00 Emmanuel Levinas en de ambiguïteit van de taal

VRIJDAG 15 SEPTEMBER

10.00-13.00 Slot: het ethische als grens van het relativisme

Docent: Dr. Jan Keij

Opgave en informatie: Jan Keij, info@keijfilosofie.nl of keij@planet.nl of 0318300545 en 0625595045

Cursusprijs: 325 euro, inclusief avondmaaltijd, koffie, thee, drankjes na de avondsessie (overnachting zelf regelen)

Cursusplaats: Route de Sinzelle, St. Cyprien 24220, Dordogne