De ander en ik

De ander en ik

Vervolgcursus Levinas: behandeling van een aantal thema's.

Deze vervolgcursus Levinas behandelt een aantal thema's die in voorgaande Levinascursussen niet of nauwelijks aan de orde zijn gesteld. We beginnen met een nieuwe (alternatieve) inleiding, zodat ook zij die niet eerder met Levinas in aanraking kwamen de informatie kunnen begrijpen. We vervolgen met:

  1. Heidegger en Levinas over het wonen
  2. De ethiek van Levinas vergeleken met die van Kant en Schopenhauer
  3. De betekenis van de dood volgens Heidegger en Levinas
  4. Erotiek en vruchtbaarheid
  5. Keuzeonderwerp bepaald door de cursisten

Voor zover de tijd reikt zullen ook teksten van Levinas zelf gelezen worden.

Data: 

Geen data voor dit thema, zie Agenda voor data andere thema's.