Inleiding in de filosofie II

Inleiding in de filosofie II

Vervolg op Inleiding I: bespreking van Nietzsche, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty.

Als het waar is dat filosofie het kritische denken en de reflectie bevordert dan is filosofie alleen al om die reden van nut voor u. En anders, of bovendien, kan het een waar genoegen zijn om het resultaat van meer dan 2000 jaar wijsbegeerte op te nemen in het eigen denken.
Nut en genoegen: beide zijn mogelijk door een cursus filosofie van de negentiende en twintigste eeuw te volgen. Een cursus die vanuit Nietzsche, via Hegel en Kierkegaard bij Husserl, Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty belandt, en zo een (eerste) inzicht kan geven in het eigentijdse denken. Met deze filosofen (uitgezonderd Hegel) wordt het concrete leven van de mens zelf, van u dus, tot het onderwerp van de filosofie.

Data: 

Geen data voor dit thema, zie Agenda voor data andere thema's.