Themacursus: het kwaad

Themacursus: het kwaad

Over het antwoord van verschillende filosofen op de vraag naar het waarom van het kwaad in de wereld.

Data: 

Geen data voor dit thema, zie Agenda voor data andere thema's.