Wees blij dat het leven tijd(elijk) is

Wees blij dat het leven tijd(elijk) is

Vervolgcursus Levinas: een bespreking van zijn tijdsdenken.

U wilde altijd al weten wie u ten diepste bent. Daar komt u misschien achter in een cursus filosofie over de tijd. Want de vraag ‘wat is tijd?’ zal regelrecht voeren naar het geheim of raadsel dat ieder mens is.
Het antwoord op die vraag wordt vooral gezocht met behulp van de boeiende gedachten van Emmanuel Levinas (naast ook Derrida en Lyotard) over de tijd. Deze diepzinnigste denker van de twintigste eeuw heeft de complete Westerse wijsbegeerte op zijn kop gezet met een nieuw denken, waarvan de originaliteit en diepte nog amper is doorzien. Alsof onze oren er nog niet geschikt voor zijn.
Niet alleen kunt u met deze cursus een nieuwe kijk op uzelf krijgen. Bovendien valt te genieten van de creatieve denkkracht, de prachtige schildering die van de mens, zijn oorsprong en zijn bestemming, gegeven wordt. Geen abstract betoog dus. Wel wordt het uiterste van uw ontvankelijkheid voor het nieuwe en ongewone gevergd. Maar de beloning zal groot zijn.
De cursus verbindt de tijd met onderwerpen als lichamelijkheid, ethiek, schepping en evolutie, het ontstaan van het bewustzijn, relativiteit van tijd en ruimte, maar vooral door deze onderwerpen ook MET U! Duidelijk wordt dan waarom de tijd beter is dan de eeuwigheid.
De verbeelding, gebaseerd op argumenten, zal aan de macht zijn. Hetgeen u niet onberoerd zal laten.

Data: 

Geen data voor dit thema, zie Agenda voor data andere thema's.